Patch

Patch is de betrouwbare baken die bedrijven en hun klanten helpt het overzicht te behouden en de juiste beslissingen te nemen, iedere dag opnieuw. Patch vindt dat iedereen recht heeft op Excellent klantcontact. Excellent klantcontact levert de voorsprong en zekerheden die nodig zijn als bouwstenen voor de toekomst.
De uitdaging bij Patch was tweezijdig. Er was ruimte voor groei in 2022, ruimte om nieuwe klanten aan te nemen. Ook was hier nieuw talent voor nodig, nieuw personeel dat goed bij Patch past. Patch hebben we online sterk gepositioneerd, sterk gepresenteerd als expert binnen excellent klantcontact. Deze missie voeren we samen uit om zo onder aandacht binnen de finance, retail en zorg sector te komen. Sectoren waar Patch al haar opdrachten al meer dan 25 jaar succesvol voltooid.
Patch werkt voor grotere corporate organisaties die werken in de B2C markt. Om onder de aandacht te komen bij deze organisaties zetten wij LinkedIn en LinkedIn Ads in. Via deze weg creëren we relevante content die een probleem oplost bij hun ideale klanten. Een relatie opbouwen is cruciaal met deze strategie. In deze periode van adverteren, hebben de campagnes zich richting de juiste functietitels binnen de zorg, finance en retail branche weten te vinden.
Een positieve uitkomst hiervan zijn fysieke en/of online afspraken de ideale klanten van Patch. Dit is ons focus punt en zo zijn er al diverse succesvolle fysieke afspraken gegenereerd! Dit resulteerde naar nieuwe klanten en mooie samenwerkingen! Daarnaast is het van groot belang dat talent mee groeit met Patch. Hier zijn succesvolle videocampagnes voor opgesteld en heeft Patch al meer dan 15 werknemers aan kunnen nemen!
Patch wil gezond blijven groeien. Nieuwe projecten en afspraken met nieuw personeel staat in de pijplijn voor 2023. Toffe projecten in de zorg, finance en retail zullen worden aangenomen om klantcontact internationaal te verbeteren!